Pisanje životopisa

Upute za pisanje životopisa

Pisanje životopisa je vještina koja se može lako naučiti ako se pridržavate osnovne strukture te ako pristupite pisanju na jedan jasan i analitičan način. U intervjuu i motivacijskom pismu trebate ostaviti dojam visokomotiviranoga studenta, biti ljubazni i prikazati se u pozitivnom svjetlu. Zapravo vam je cilj šarmirati članove povjerenstva svojim govorničkim sposobnostima, motivacijom, znanjem i vještinama. U životopisu se prikazujete na drugačiji način, s činjenicama kojima dokazujete svoje znanje i stečene vještine. U njemu prikazujete svoj obrazovni i karijerni put, prilažete popratne certifikate, nagrade i dokumente kako biste potkrijepili svoje tvrdnje. Pokušajte se držati načela da u motivacijskom pismu i intervjuu trebate misliti na budućnost i pokazati kako vam stečeno obrazovanje i vještine pomažu u budućoj karijeri i kako ste fokusirani na uspjeh u budućnosti. Životopisom se fokusirate na prošlost i sadašnjost, tj. na prošla postignuća i što trenutačno radite, ne pišete o karijeri u budućnosti. Primjerice, u životopisu ne možete napisati da planirate za tri mjeseca upisati se na tečaj engleskoga jezika, a u intervjuu to možete spomenuti. Informacije iz svih dokumenata moraju biti izložene razumljivo i strukturirano kako bi povjerenstvo moglo razumjeti vaš karijerni put. Uz to, moraju biti sažete i čitke jer povjerenstvo nakon jednoga čitanja mora biti u mogućnosti uočiti koje su vaše najveće prednosti za dobivanje stipendije. Cilj vam je prikazati svoj karijerni put fokusirajući se samo na postignuća i potkrijepiti ih dokumentacijom koju prilažete u privitku. Tako za svaku novu stipendiju, novo radno mjesto i ostale natječaje trebate prilagoditi životopis preduvjetima i kriterijima specifičnoga natječaja. Ako pošaljete uvijek isti životopis, dovodite se u opasnost da ne navedete i istaknete informacije koje se natječajem traže. Pažljivo čitajte sve natječaje kako biste dobili jasnu sliku o tome što se od kandidata traži i što bi još moglo biti poželjno da navedete u životopisu, a da bi vam mogla biti prednost pred ostalim kandidatima.

Ne postoji jedna zadana struktura kako napisati životopis. Možete ga pisati u obliku natuknica ili cjelovitoga teksta – bitno je da strukturirano i kronološki opišete svoje obrazovanje i radno iskustvo. Najvažnije informacije navedite prve radi preglednosti. S obzirom na to da se prijavljujete za sveučilišnu stipendiju, naglasak je na akademskim vještinama i znanju koje ste (dosad) stekli na studijskome smjeru. Stoga je važno spomenuti sva natjecanja, nagrade, volontiranja, objavljene radove, studentske prakse i slična postignuća. Njima pokazujete da ste visokomotiviran student koji posjeduje snažnu želju za postignućem, a dodatnim izvannastavnim aktivnostima želi steći dodatna znanja i vještine.

U novije vrijeme često se koristi EUROPASS obrazac kao životopis. To je često korišten format životopisa u Europskoj uniji za prijave za stipendije, studiranje u inozemstvu, radna mjesta. Jednostavan je format u kojemu upisujete svoje stečene kompetencije u zadane tematske okvire. Prednost je što ga možete ispuniti na njihovoj mrežnoj stranici i on vam automatski piše životopis i pohranjuje ga u željenom formatu. Jednostavno se ispunjava i iznimno je pregledan jer posjeduje relevantne kategorije u okvirima poput obrazovanja, radnoga iskustva, općih demografskih podataka, znanja stranih jezika, interesa i profesionalnih želja, stečenih profesionalnih vještina itd. Odlučite li se za taj obrazac, povjerenstvo za natječaj ili poslodavac imat će jasan pregled svih bitnih kategorija vaše karijere, pri čemu se lako mogu razaznati bitne informacije potrebne za dobivanje stipendije. Najbitnije informacije poput obrazovanja i radnog iskustva nalaze se među prvim kategorijama, dodatne vještine i edukacije navedene su pri kraju obrasca. Kako biste saznali više o EUROPASS obrascu, posjetite službenu mrežnu stranicu na poveznici: https://europass.cedefop.europa.eu/hr

Imajte na umu da je životopis, bio on EUROPASS ili neki drugi, potrebno prilagoditi za svaki natječaj. Informacije koje nisu relevantne za natječaj nemojte unositi u životopis. Pisanjem irelevantnih informacija gubite na preglednosti životopisa i ostavljate dojam da se previše trudite oko nebitnih stvari i svraćate pozornost s onoga što je bitno. Također, povjerenstvo bi moglo pomisliti da lažete i preuveličavate ili da ste previše fokusirani na nebitne stvari koje vas odvraćaju od studiranja ili rada.

Bitno je obratiti pozornost na pravopis i gramatiku tijekom pisanja životopisa. Koristite se kratkim rečenicama i jasnim poslovnim jezikom bez kompleksnih izraza. Životopis ne bi trebao biti dulji od tri stranice, a ulomci bi trebali biti jasno odvojeni po temama (obrazovanje, radno iskustvo, edukacije itd.). Nakon što ste završili s pisanjem, obvezno pregledajte tekst i dajte ga drugoj osobi da ga pregleda i pročita. Ako toj osobi nešto nije jasno nakon prvoga čitanja, to znači da je životopis kompliciran i nedovoljno jasan, pa prepravite stvari koje nisu razumljive. Uz životopis možete priložiti i svoju fotografiju. Ne treba biti velikoga formata i ne treba biti umjetnička fotografija (bolje je priložiti fotografiju koju imate na svojim osobnim dokumentima). Bitno je da bude fotografija u kojoj vam se jasno vidi lice bez grimasa i facijalnih izraza, koji bi mogli omesti povjerenstvo. Fotografijom ćete se približiti povjerenstvu jer će lakše moći povezati vaše kompetencije sa stvarnom osobom; bez fotografije članovi povjerenstva sami stvaraju predodžbe o tome kako izgledate, koje mogu biti prilično drugačije od stvarnosti. Naposljetku, pišite životopis iskreno i potkrijepite ga dodatnim dokumentima. Nemojte priložiti dokumente o nagradama i certifikatima koji nisu bitni jer ćete tako pretrpati fascikl i otežati pregled relevantne dokumentacije. Nikada ne lažite i ne preuveličavajte istinu jer se takve stvari mogu vrlo lako provjeriti. Primjerice, ako napišete da savršeno govorite njemački i netko iz povjerenstva vam postavi pitanje na njemačkom, a vi znate nekoliko osnovnih fraza, povjerenstvo će odmah početi sumnjati u vjerodostojnost cijeloga životopisa i vjerojatno nećete dobiti stipendiju. Navedite samo ono što ste doista postigli u životu. Iskrenost se uvelike cijeni i ne isplati se riskirati stipendiju zbog laži koje možda uopće nisu toliko bitne za dobivanje stipendije. Svrha je životopisa pokazati da zadovoljavate sve kriterije natječaja za stipendiju i da ste kompetentan i motiviran student.

Da biste preuzeli navedene upute u PDF formatu, kliknite ovdje.

Kliknite na poveznice u nastavku da biste preuzeli primijere životopisa:Top