Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu osnovano je 15. lipnja 1974. godine. Prilikom osnivanja u njegov sastav su ušle članice koje su već znatno ranije djelovale u svojim stručnim, znanstvenim i nastavnim područjima. Od 1945. do 1960. godine osnovano je nekoliko viših škola, no pravi zamah započinje 1960. godine kada su osnovani Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje (FESB), Kemijsko-tehnološki fakultet i Pravni fakultet te 1961. godine pedagoške akademije u Zadru i Splitu. Ekonomski fakultet i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, utemeljeni su 1971. godine, tri godine kasnije Medicinski fakultet , a 1978. osnovan je Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijem u Splitu.

Umjetnička akademija i Pomorski fakultet u Splitu osnovani su 1997. godine , a godinu poslije više učiteljske škole u Splitu te Sveučilišni odjel za studij mora i pomorstva. Katolički bogoslovni fakultet integrirao se u Sveučilište 1999. godine, dok je 2001. osnovan Odjel za humanističke znanosti koji će četiri godine poslije prerasti u Filozofski fakultet. 2003. godine pripajanjem bivšeg Veleučilišta u Splitu sastavnica Sveučilišta postaje Odjel za stručne studije, koji izvodi isključivo stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije. Jedna od najmlađih sastavnica Splitskog sveučilišta je Kineziološki fakultet, osnovan 2008. godine, no studij kineziologije jedan je od najstarijih.

Na Sveučilištu u Splitu danas studira preko 20.000 studenata, na 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji te četiri sveučilišna odjela. Iako relativno mlado, Sveučilište u Splitu danas se može pohvaliti s preko 150 studijskih programa koji se izvode u području društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih te medicinskih i biomedicinskih znanosti kao i području umjetnosti. U želji da ponudi bogatiju i raznovrsniju ponudu studija Sveučilište svoju ponudu stalno upotpunjava novim, zanimljivim i atraktivnim studijima.

Težiste istraživačkog rada Sveučilišta je na znanstvenim područjima odnosno disciplinama koje obilježavaju prirodne, kulturno-povijesne, društvene, gospodarske i druge značajke regije kao dijela hrvatskog jadranskog, pa i šireg mediteranskog prostora. Ovdje spadaju istraživanje i zaštita umjetničke i graditeljske baštine, filologija, poljoprivredne kulture, oceanografija i ribarstvo, jadranska botanika i zoologija, gospodarstvo otočnog i obalnog područja, jadranski turizam, pomorsko pravo, nautika, brodogradnja i specifične discipline tehničkih znanosti (kemijskog inženjerstva, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva), po kojima se djelatnost Sveučilišta u Splitu može prepoznati u hrvatskim i širim okvirima.

Pored kvalitete brojnih sveučilišnih programa, znanstvene i istraživačke aktivnosti, jedan od osnovnih uvjeta prepoznatljivosti sveučilišta jest i njegova međunarodna suradnja. Prepoznajući sve prednosti međunarodne mobilnosti studenata kako u obrazovnom smislu tako i kroz osobni razvoj svakog pojedinca, Sveučilište u Splitu potiče i ohrabruje svoje studente na sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti kroz razne programe mobilnosti od kojih je najpopularniji i najznačajniji Erasmus. U Erasmus programu Sveučilište u Splitu aktivno i ravnopravno sudjeluje od samog početka njegove provedbe u Republici Hrvatskoj 2009. godine, pružajući svojim studentima mogućnosti međunarodne mobilnosti koja nije rezervirana samo za njih nekolicinu nego se uz osiguravanje financijske potpore nudi široj studentskoj populaciji Sveučilišta u Splitu.

Sveučilište je također atraktivno mjesto za studiranje i inozemnih studenata koji u sve većem broju odabiru Sveučilište u Splitu kao destinaciju mobilnosti u sklopu Erasmusa ali i drugih programa ili pak ovdje žele provesti cijelo razdoblje studija.

Osim u nastavi Sveučilište ima jako dobru međunarodnu suradnju i u drugim aspektima svoga djelovanja. Sveučilište je uključeno u brojne međunarodne projekte, programe i asocijacije. Uz stotinjak bilateralnih sporazuma s inozemnim europskim, američkim, australskim, japanskim, kanadskim i ruskim sveučilištima, podlogu za mobilnost nudi i oko 150 LLP sporazuma s renomiranim europskim sveučilištima.

Službene mrežne stranice: http://www.unist.hr/


Top