Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003. godine na temeljima vrlo duge tradicije, koja seže do 17. stoljeća. Tad je, naime, započeo s radom Collegium Rhagusinum, prva javna visokoobrazovna ustanova u Dubrovniku, na kojoj je studirao i Ruđer Bošković. Moderno visoko obrazovanje počinje s Višom pomorskom školom, potom Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam, Pomorskim fakultetom te Veleučilištem u Dubrovniku. Sljednik svih njih je Sveučilište u Dubrovniku. Ono je po svojim programima, po svojoj organizaciji i tehničkoj opremljenosti vrlo suvremena visokoškolska ustanova.

Sveučilište u Dubrovniku ulaže velike napore da bi kontinuirano podizalo kvalitetu nastavnih, znanstvenih, istraživačkih i ostalih aktivnosti. Osluškujući potrebe tržišta rada ali i lokalne, regionalne i nacionalne zajednice, uvodimo studijske programe koji nisu kopija postojećih na hrvatskim sveučilištima. Istodobno, vodimo računa o povijesti, sadašnjosti i budućnosti Grada te sinergiji akademske zajednice s našim okruženjem, pa ćemo nastaviti uvoditi studijske programe koji će imati ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali i one s međunarodnim naglaskom. Uostalom, to je i zapisano u našoj strategiji i određeno vizijom i misijom Sveučilišta u Dubrovniku. Na čvrstim temeljima razvijamo i profiliramo se i kao međunarodno prepoznatljivo Sveučilište, privlačeći iz godine u godinu sve veći broj inozemnih nastavnika i studenata, koji dio svojega studiranja žele provesti upravo u Dubrovniku. Međunarodna suradnja, izvrsnost studija i znanstveno-istraživačkog rada temeljne su odrednice planiranoga razvoja. S tim u vezi, velik zamah Sveučilištu bit će izgradnja studentskoga doma, čiji je završetak planiran za rujan 2018. godine. Nakon prve faze izgradnje Sveučilišnog kampusa, Sveučilište u Dubrovniku nastavlja stvarati potrebne infrastrukturne uvjete da bi ispunilo zadane ciljeve. Pratit ćemo nove tehnologije i u skladu s time nastaviti opremati postojeće prostore suvremenim nastavnim pomagalima, tehničkom opremom, ali i dodatnom opremom specifičnom za pojedine studije. Kako bi naši studenti od prvog dana bili upoznati sa stanjem i potrebama tržišta rada, nastavit ćemo i unaprijediti dobru suradnju s predstavnicima gospodarstva, omogućiti studentima stjecanje dodatnih znanja i vještina sudjelovanjem u različitim projektima, natjecanjima i programima stručne prakse. Također, Sveučilište će stvarati preduvjete za osnivanje centra koji će okupljati strukovne udruge i tako će preuzeti ulogu značajnog čimbenika u kreiranju inženjerskih, ekonomskih i ostalih stručnih studija, elaborata i ekspertiza.

Danas Sveučilište u Dubrovniku ima sedam odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju, Odjel za stručne studije a u postupku osnivanja je Odjel za humanističke znanosti. Na njima se izvodi četrnaest trogodišnjih sveučilišnih preddiplomskih studija, tri trogodišnja stručna preddiplomska studija, dvanaest dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija, dva dvogodišnja stručna diplomska studija, jedan poslijediplomski specijalistički studij i šest međusveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija. U njegovu je sastavu Institut za more i priobalje i Zavod za mediteranske kulture, a izvaninstitucionalno je povezan i Studentski centar.

Osnovna obilježja Sveučilišta u Dubrovniku su:

  • organizacijski ustroj koji nije kopija postojećih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i financijsko poslovanje koje omogućuje potpunu integriranost Sveučilišta;
  • odjeli, na kojima se izvode sveučilišni i stručni studiji, te se ustrojava i izvodi nastavni, znanstveni i visokostručni rad u jednom znanstvenom ili stručnom polju;
  • izvedba nastavnih planova i programa u potpunosti usklađenih s preporukama Bolonjske deklaracije;
  • osiguranje prijenosa ECTS-kredita i mobilnost studenata i nastavnika;
  • poticanje aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces, upravna tijela i istraživačke projekte te njihove izvannastavne aktivnosti;
  • kontinuirano praćenje kvalitete nastavnih aktivnosti temeljem obostranoga ocjenjivanja nastavnika i studenata;
  • poticanje nastavnog i znanstvenog usavršavanja nastavnika i suradnika;
  • održavanje i unapređenje unutarnjeg sustava kvalitete rada i poslovanja;
  • praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice pri izradi novih nastavnih planova i programa kojima je ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali uz uvođenje novih i suvremenih programa na kojima će se stvarati nove tradicije;
  • otvorenost prema međunarodnoj suradnji radi privlačenja međunarodnih programa i stranih studenata.


Da biste pogledali promotivni video Sveučilišta u Dubrovniku kliknite na sliku iznad ili kliknite ovdje.

Službene mrežne stranice: http://www.unidu.hr/


Top